Lista aktualności Lista aktualności

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY W NADLEŚNICTWIE LĄDEK ZDRÓJ

W dniach 24-25 lutego 2017 roku Nadleśnictwo Lądek Zdrój przeprowadziło inwentaryzację zwierzyny grubej (tj. jeleń, sarna dzik, muflon) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny o nr 376. W inwentaryzacji uczestniczyło 50 osób każdego dnia.

Dodatkowo w terminie od 21 do 28 stycznia 2017 roku inwentaryzacja przeprowadzona została w 3 kołach łowieckich o nr 366, 370, 371. Inwentaryzacja wykonana została przez zarządców obwodów łowieckich. Łącznie na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój wyznaczonych zostało 8 bloków taksacyjnych o powierzchni każdego z nich około 500 ha. Dodatkowo inwentaryzacja obejmowała liczenie zwierzyny drobnej (tj. zające, lisy, kuny, borsuki …)

Wyniki inwentaryzacji przesłane zostały profesorowi Bogusławowi Bobkowi, celem wykorzystania ich do opracowania części Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego mającego obowiązywać w latach 2017-2027. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany zawiera dane i wytyczne potrzebne do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej w następnym dziesięcioleciu.